Orgaandonatie

Details of the Question
Is het toegestaan om in leven en na je dood je organen te schenken. Dit zowel aan moslims en niet moslims.
The Answer

Dear Brother / Sister,

Bij het doneren is er geen verschil tussen man en vrouw. We kunnen de standpunten van de geleerden die zeggen dat het onder noodtoestand toegestaan is op de volgende manier op een rijtje zetten:

1)     Doneren is toegestaan vanuit het handelen van het principe “het redden van iemands leven, is net het als redden van de gehele mensheid”. [qtip:(1) | al-Maidah 5/32]

2)    Het feit dat de islam een soepele godsdienst is voor de mens is benadrukt.

3)    Als we beredeneren op grond van de logica: “als  bloed doneren toegestaan wordt, dan zou orgaan doneren ook toegestaan moeten worden, mits er respectvol met de mens behandeld wordt”.

4)    Het is absoluut niet toegestaan als de donor zelf na het doneren niet meer zal leven, want terwijl er een leven gered moet worden, mag de andere niet weggenomen worden.

5)    Een levend persoon heeft zelf de keus om een nier, een oog, bloed of tanden te doneren. Als diegene toestemming geeft, kan er gedoneerd worden.

6)    Voordat er gedoneerd gaat worden, moet er bij de deskundigen op dit gebied een duidelijk beeld zijn over een zeker zin van genezen van de zieke met deze behandeling.

7)    Als het doneren van organen van een dode zal zijn, moet de persoon al toestemming gegeven hebben voor zijn dood of er moet na de dood toestemming gevraagd worden van de erfgerechtigde.    

8)    Ook moet er expliciete blijk zijn dat het wegnemen van een orgaan, de gezondheid of het leven van een donor niet zal schaden.

9)    Doneren is niet iets dat als direct enige optie moet worden gezien. Het moet het allerlaatste zijn van de mogelijkheden. Als het zeer noodzakelijk is, dan moet er keuze gemaakt worden tussen twee schadelijke opties. In plaats van dood gaan, kan er een keuze gemaakt worden om te leven met een orgaan van een ander. Hierover moet er ook een beslissing worden genomen door een deskundigen op godsdienstig gebied en een deskundige op psychologisch gebied.

Het volgende is een belangrijk punt: doneren moet niet als enige alternatief worden gezien, want onze profeet (v.z.m.h.) zegt in een authentieke Hadith dat er voor elke ziekte een genezing zal worden gevonden behalve voor ouderdom en de dood. Tijdens orgaandonaties hoort er te allen tijden rekening gehouden te worden dat deze donaties verricht worden binnen de kader van de islamitische principes. Als alle  energie van wetenschappelijke onderzoeken wordt gestoken in donaties, dan zullen andere mogelijkheden tot genezing nooit gevonden worden. Deskundigen horen hierdoor minstens net zo veel waarde te hechten aan alternatieve genezingen als de waarde die ze geven aan donatie onderzoeken. Anders zullen wegen die tot menselijkere genezing leiden geblokkeerd worden doordat de aandacht meer wordt gevestigd op donatie onderzoeken.

We zullen met dit als reden uitleg geven op een veel gestelde vraag op dit gebied:

Zonder twijfel zal iemand zegeningen ontvangen wanneer iemand na zijn overlijden zijn organen zoals een nier aan een behoeftige doneert, omdat hierdoor iemand weer gezond zal worden en weer tot leven zal komen.

İslam Geloof

Bu içerik size yardımcı oldu mu?
Yazar:
İslam Geloof
Subject Categories:
Read 4.986 times
In order to make a comment, please login or register