Trouwen met een ongelovige vrouw?

Details of the Question
Wordt een moslim uit het geloof gezet als hij trouwt met een ongelovige vrouw?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Voor een moslim man is het ook toegestaan om met de vrouwen van de “Mensen van het Boek” te trouwen; oftewel de volgelingen van eerdere openbaringen zoals de boeken van Joden, Christenen en Sabianen.

Volgens vers 221 van Soerah Al-Baqarah is het duidelijk en openlijk verboden verklaard voor moslims om te trouwen met veelgoden aanbidders. Een veelgoden aanbidder is iemand die goddelijke eigenschappen toekent aan iets of iemand naast/buiten Allah. Een veelgoden aanbidder gelooft in het bestaan van een andere god of goden of in wezens die goddelijke attributen dragen.

Bij sommige Mensen van het Boek zien we ook diverse componenten van afgoderij in hun geloof; zoals het toekennen van Allah’s Eigenschappen en Attributen aan schepselen zoals de profeet Jezus (v.z.m.h.) en Moeder Maria. Zolang de Mensen van het Boek vol blijven houden in afgoderij in hun geloof, is het voor hen niet mogelijk om gevrijwaard te worden van bestraffing in het hiernamaals. Alhoewel het geloof en diverse toepassingen van Christenen en Joden op bepaalde vlakken berusten op Goddelijke openbaringen en zij een grotere mogelijkheid hebben om te geloven in de ware religie, zijn hen bepaalde privileges toegekend en mede hierdoor zijn de Mensen van het Boek op bepaalde oordelen uitgezonderd omtrent algemene oordelen over veelgoden aanbidders.

Eén van deze uitzondering is het trouwen van moslimmannen met de vrouwen van Mensen van het Boek. Nadat er wordt uitgedrukt in vers vijf van Soerah Al-Maidah, dat het toegestaan is voor de moslims om het voedsel van de Mensen van het Boek te eten, wordt er ook gezegd dat het toegestaan is om alleen de vrouwen van de Mensen van het Boek te huwen. Er wordt hier niet gesproken over dat het toegestaan is voor moslimvrouwen om te huwen met de mannen van de Mensen van het Boek.

In de tijd van de Profeet (v.z.m.h.) bevonden zich ook mannen van de Mensen van het Boek op plaatsen waar je ook moslimvrouwen had. Ondanks dit heeft er geen huwelijk plaatsgevonden tussen hen. Mede hierdoor zijn er gemeenschappelijke bepalingen bereikt tussen de Islamgeleerden en vastgesteld dat een dergelijk huwelijk niet is toegestaan. De Islamgeleerden hebben naast het bovengenoemde bewijs ook het volgende Koranvers als bewijs aangenomen:

“O, gij die gelooft wanneer gelovige vrouwen tot u komen als vluchtelingen, beproeft haar (geloof); Allah kent hun geloof het beste. Als gij dan vindt dat zij gelovig zijn, zendt haar niet terug naar de ongelovigen. Deze vrouwen zijn voor hen niet wettig, noch zijn de ongelovigen wettig voor deze vrouwen. Maar betaalt (aan de echtgenoten) wat zij besteed hebben.” [qtip:(1)| Soerah Al Momtahanah, 10]

Het woord ongelovigen dat hier wordt vermeld omvat ook de Mensen van het Boek. Dit wordt ook versterkt middels diverse andere bewijzen. Men kan ook vers 221 in Soerah Al-Baqarah raadplegen.

Uiteraard is het de wens van elke moslim dat de ware religie zich verspreidt en dat mensen de waarheid accepteren. En nog vanzelfsprekender is het de wens van elke moslim om het geloof en Godvrezendheid van de volgelingen en de nakomelingen te beschermen. Het geloof kunnen we o.a. beschermen door te onderrichten en het geven van onderwijs. Het belangrijkste instrument van onderwijs en onderricht is het gezin. Het effect op de gevoelens van de kinderen zal veel groter zijn als het gezin uit twee verschillende religies bestaat. Ook bestaat er een groter risico voor de kinderen over welk geloof zij moeten aanhangen. Vanuit dit oogpunt gezien is het ideaal voor moslims om juist met geloofsgenoten een gezin te vormen. Als er geen noodzaak is dan zou de vrouw van een moslim man eigenlijk ook een moslim moeten zijn.

Dat de man van een moslimvrouw ook een moslim moet zijn, is met name van belang als het gaat omtrent zaken zoals onderwijs, bescherming en invloed. Op gebied van erfenis, afstamming, hechtenis zullen er problemen ontstaan als het vader geen moslim is. Dus met het samenkomen van al deze redenen is het daarom makkelijker voor ons om te begrijpen waarom het verboden is verklaard voor een moslimvrouw om te trouwen met een niet-Moslim man.

İslam Geloof

Bu içerik size yardımcı oldu mu?
Yazar:
İslam Geloof
Subject Categories:
Read 22.136 times
In order to make a comment, please login or register