Wat is de mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij heen?

Details of the Question
Wat is de mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij heen?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Deze drie vragen knagen constant aan het verstand en geweten van de mens

Met betrekking tot deze vragen komt het gedrag en de gedachten van de mensen onderling niet met elkaar overeen. Een eerste groep geeft een eigen interpretatie op deze vragen of volgt een persoon met een verkeerde interpretatie. Zij herhaalt continue de bewering van deze persoon. Zoals een holle spiegel het beeld ondersteboven laat zien, zo wordt er continue op hun gedachten gehamerd met deze verkeerde interpretatie’s waardoor ze de werkelijkheid niet juist kunnen waarnemen. Doordat zij geleidelijk aan dit verkeerde beeld wennen, zullen ze er uiteindelijk absoluut van overtuigd zijn dat anderen het steeds verkeerd zien.

Maar deze gedachte geeft geen voldoening aan hun geweten. Zij blijven zichzelf zien als een eenzaam en zielig wezen in de woestijn van dit bestaan. Het genot en de vrede die voortkomt uit de gedachte dat men niet zonder eigenaar is, zullen zij niet kunnen ervaren. Het verstand en geweten zal hun geen gemoedsrust geven. De wreedheid en pijn in hun ziel weet maar niet van ophouden.

Een tweede groep bekommert zich helemaal niet om deze vragen en geeft geen gehoor aan de drang die voortkomt uit hun verstand en geweten. Wat anderen zeggen interesseert ze niet, ze doen wat hen zelf goeddunkt. Ze verslijten hun leven met losbandigheid, vermaak, dagelijkse roddels en nutteloze discussies. Volgens hen is de weg naar verzadiging het niet denken aan de honger. Maar dit tijdelijke en nutteloze oplossing zal het ziel absoluut geen voldoening geven.

Dit soort mensen raakt bij een lichte onheil meteen van streek, door een beetje leed voelen zij zich meteen verdrukt. Vanwege een onheil dat het Lot op ons afstuurt om ons te testen gaan ze meteen klagend in opstand. Eigenlijk zijn deze mensen bang om na te denken. Alsof ze door een beetje verder te denken en een beetje nieuwsgierig te zijn naar dit leven, dit bestaan, de dood en het hiernamaals hun geluk volledig zal verdwijnen.

Als dit soort mensen, die ijveren om zichzelf voor de gek te houden, Zij denken er niet over na dat het alleen maar de tijd is en de mensen in deze wereld die veranderen. De wereld werkt nog steeds met dezelfde natuur wetten. Bladeren zijn nog steeds groen. De sneeuw is nog steeds wit. De leeuw is nog steeds wild en de schaap nog steeds mak…bij elkaar komen, lijkt het alsof ze een groep vormen. “Trek het je niet aan, laat toch gaan, maak je er niet druk om”, zeggen zij. Zij leven op deze aarde, die met een snelheid raast van meer dan honderdduizend kilometer per uur, zonder erover na te denken waar zij naartoe gaan en nemen dit aan als een soort denkwijze, een overtuiging. Als er iemand is die deze denkwijze bekritiseerd, dan zeggen zij: “Ben jij niet van deze tijd. In welk tijdperk leef jij?” en nemen die persoon onder vuur. Met bespottelijke uitingen proberen ze de waarheid te verdrukken en houden zichzelf zo aan het lijntje.

De vorderingen in de wetenschap en kunst heeft er helaas voor gezorgd dat de mens van deze eeuw zichzelf is gaan vergeten. Maar hoe gevorderd de wetenschap ook moge zijn, de deugden die van een mens een mens maakt hadden ze moeten behouden.

Een fatsoenlijk iemand wordt in iedere eeuw gewaardeerd. Een zedeloos iemand zou in iedere eeuw afkeuringswaardig moeten zijn. Maar om een of andere reden is het niet zo gegaan. Op sluwe wijze werd gemanipuleerd dat wetenschappelijke vorderingen in samenhang gaan met het verval van fatsoen. Dit heeft geresulteerd in een generatie die industriële vorderingen heeft gemaakt maar in deugdzaamheid is vervallen.

Er is nog een derde groep mensen: Zij lezen, denken na, vragen zich af, leren en komen er uiteindelijk achter dat noch de mens op zichzelf is aangewezen en noch deze wereld zonder een eigenaar is. Ieder schepsel is het resultaat van een plan van het Lot en gecreëerd door een macht.

Zoals de zonsopgang en zonsondergang met een perfecte ordening en oneindige kennis geregeld wordt, zo ook wordt van iedere levensvorm de komst en het heengaan geregeld. De zon is onderworpen aan een macht, zo ook de maan, de sterren… De mens is veroordeeld tot een ordening, zo ook de nachtegaal, de rozen… Er is iemand die ervoor zorgt dat alles wat komt laat komen en alles wat gaat ook laat gaan. Het is telkens dezelfde eigenaar van kennis, macht, wil en wijsheid die de sterren op hun plaats houdt, de hemellichamen laat draaien, de mensen laat lopen en de vissen laat zwemmen…

Zij zijn gelukkige bezoekers die weten dat zij de dienaar van God zijn. Die beseffen dat zij vanuit de zielenwereld naar deze wereld zijn gestuurd om te slagen voor de beproeving, het verdienen van de goedgunstigheid van God en Zijn paradijs, hun leven doorbrengen op het rechte pad en de weg vervolgen die leidt naar de plek van eeuwige gelukzaligheid.

Auteur: Prof. Dr. A. Başar

Bron: https://sorularlaislamiyet.com/insan-kimdir-nereden-gelip-nereye-gitmektedir-0

İslam Geloof

Bu içerik size yardımcı oldu mu?
Yazar:
İslam Geloof
Subject Categories:
Read 3.834 times
In order to make a comment, please login or register